Rok 2009 – Evropa očima dětí, hlavní města EU pro pexeso – Louny

Projekt podpořen MŠMT v rámci kampaně „Evropa mladýma očima“.

Ocenění žáci: Vít Adamovský 10 let, Viktorie Psutková 13 let, Tereza Štefková 13 let