Dudácká muzika

Chasnická dudácká muzika (CHDM) existuje již od roku 1996. Je pokračovatelem dětských dudáckých muzik, které na této škole působily již dlouhá léta. Dřívějšími vedoucími dětských dudáckých muzik byli Jiří Konrády a Stanislav Tomala. Vedoucí CHDM a folklorního souboru je Vlastimil Konrády.

CHDM vystupuje pravidelně na Chodských slavnostech v Domažlicích, na přehlídkách folklorních souborů u nás i v SRN, v penzionech a při jiných příležitostech. Úspěšně se také zúčastnila rozhlasové soutěže „O plzeňský soudek“ v plzeňském rozhlase. Snad největším oceněním však asi bylo první místo v národním kole soutěže základních uměleckých škol ve Vysokém Mýtě v roce 2003. V roce 2006 se děti zúčastnily celostátního kola soutěže, kde mezi dvanácti soubory obsadily druhé místo.

Složení celého souboru se mění takřka každý rok, ale to je už úděl všech dětských souborů. CHDM za dobu svého devítiletého trvání svoje složení změnila již mnohokrát, naposledy došlo k této obměně v listopadu roku 2009.

Dudácká muzika má tedy v letošním složení tyto hráče:

  • Lubomír Kugel – Es klarinet
  • Jiří Havrusevič, Lukáš Forst – B klarinet
  • Jakub Ošmera – dudy
  • Anna Černá – dudy
  • Ladislav Tichý – housle
  • Karel Píša – kontrabas

Pěvecká a taneční složka má až osmnáct zpěvaček a dva zpěváky.