Informace

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace

Adresa:  B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
Statutární zástupce: ředitel Josef Kuneš
Odloučené pracoviště: Klenčí pod Čerchovem 330, 345 34


IČ: 709 42 285
IZO: 102004579
Identifikátor zařízení: 600065707
Obchodní rejstřík: zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce číslo 455


Datum vzniku práv. subj.: 1. ledna 2002
Forma hospodaření: příspěvková organizace


Číslo běžného účtu: 175213761 / 0300
Číslo účtu FKSP: 175352550 / 0300


Kapacita školy: 770 žáků
Studijní obory: hudební, literárně-dramatický, taneční, výtvarný


Tel./fax: +420 379 722 216
Tel. – pobočka Klenčí pod Čerchovem: +420 379 428 379
Mob.: +420 776 318 801
E-mail: zus.domazlice@seznam.cz
Web: www.zus-domazlice.cz