Hlavní cíle

Hlavní cíle výtvarného oboru

Pomocí tvořivých procesů dosáhnout u žáků:

  • Úrovně sebevyjadřování
  • Estetické cítění
  • Rozumové a citové hodnocení skutečností a jevů
  • Citlivé pochopení výtvarného umění