Literárně dramatický obor

O oboru

Literárně dramatický obor je obor zaměřen na rozvoj jednotlivce jako osobnosti v kolektivní výuce v oblasti dramatické, osobnostní a sociální.

Jádrem všech činností směřující k tomuto rozvoji je dramatická hra, která rozvíjí dětskou obrazotvornost, tvořivost, empatii, rytmické cítění a prohlubuje dovednosti mluvní i pohybové.

Etudy, cvičení, improvizace, dětská hra a kolektivní působení přispívají pak k rozvoji osobnosti s projevy větší samostatnosti, osobní svobody a kreativity.

Dítě si v praktických dovednostech osvojuje tolerantní a empatické jednání skrze poznání sama sebe, tvořivé myšlení a jednání ve všech základních oblastech uměleckých směrů (literárně dramatický, pohyb, výtvarný, hudební)