Organizace ve výuce

LDO na naší škole vyučuje Dana Žáková. Výuka je organizována tak, že samotná výuka literárně dramatického oboru má několik skupin dětí různého věku a různých zkušeností s dramatickou výchovou. Děti jsou podle toho rozděleny. Pracují zde děti ve skupinkách 10 dětí a výuka je prováděna v několika hodinových blocích. Zatím se ještě protínají osnovy staré s novým školním vzdělávacím programem s tím to obecným nastavením.

První stupeň

  • Přípravný ročník s předmětem Průpravná dramatika je dotován 1 hod. týdně /1.třída-6 let/
  • Navazující studium, které trvá 7 let a končí absolvováním I. stupně /2.-8.třída – 7-14 let/
  • Přičemž první dva roky s předměty Dramatická průprava a Mluva – 1,5 hodiny týdně.

Další roky s předměty Dramatická hra a Soubor. Tyto děti ještě navštěvují předmět Přednes. Ten je vyučován již v menších individuálních skupinkách. Vše je dotováno 3 hodiny týdně.

Druhý stupeň

Přípravný ročník II. stupně je pro žáky starší 14 let a navazuje na něj čtyřleté studium s předměty Dramatická tvorba a Divadelní tvorba. Tito žáci ještě navštěvují povinně volitelný předmět Umělecký přednes nebo Rozhlasová tvorba a to v menších individuálních skupinkách. Vše je dotováno 3 hodiny týdně.