Školné a půjčovné

§ 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Školné

Hudební obor

  • individuální výuka: 3100,- Kč/rok
  • skupinová výuka a PHV: 2600,- Kč/rok

Výtvarný obor

  • 2500,- Kč/rok

Taneční obor

  • 2200,- Kč/rok

Literárně-dramatický obor

  • 2400,- Kč/rok

Půjčovné

  • housle, kytara 600,- Kč, tj. 50,- Kč/měsíc
  • akordeon, kontrabas, violoncello, dudy, žesťové nástroje 720,- Kč, tj. 60,- Kč/měsíc
  • klarinet, příčná flétna, saxofon 1200,- Kč, tj. 100,- Kč/měsíc