Dechová hudba

Počátky založení dechového orchestru můžeme datovat do roku 1956, kdy byl založen zdejším učitelem hudby Jiřím Konrádym. Po něm vedení orchestru převzali vojenský kapelník Jaroslav Novotný a bývalý vojenský muzikant a učitel Karel Poklop.

Jiří Huřťák, který začal roku 1974 vyučovat žesťové nástroje na hudební škole, převzal také úlohu kapelníka tohoto tělesa. Dechový orchestr „Liduška“ se pod jeho vedením s úspěchem účastní různých koncertů, festivalů i soutěží. Dokladem toho je i druhé místo v národním kole soutěže ZUŠ v roce 2001.

Orchestr se stal i jakousi zásobárnou mladých hudebníků, kteří pak doplňují nebo i zakládají vlastní dechové hudby v našem regionu.

Úspěchy dechového orchestru „Liduška“ jsou samozřejmě dosaženy za podpory ostatních učitelů dechového oddělení ZUŠ Domažlice. 

V současnoti orchestr řídí paní učitelka Klára Šerlovská.