Oblasti výuky

Plošná tvorba

 • Kresba
 • Malba
 • Grafika
 • Dekorační činnosti

Prostorová tvorba

 • Plastika
 • Skulptura
 • Modelování
 • Práce s materiálem (hlína, dřevo, papír, kov)

Objektová a akční tvorba

 • Vnímání souvislostí
 • Reakce na podněty
 • Vztah žáka s okolním světem

Výtvarná kultura

 • Vývoj výtvarného umění od nejstaších dob po dnešek
 • Vztah k současné kultuře
 • Estetické vnímání okolního světa