Co lze zažít

Co lze během studia v LDO zažít ještě mimo výuku samotnou – je vždy po skupinkách

 1. přijímací hraní pro první „oťukání“
 2. otevřená hodina pro rodiče a známé začínajících
 3. literární večer (při svíčkách)
  pokud žák chodí i na přednes, aktivně se účastní a v závěru studia I.stupně jej i samostatně uvádí.
 4. vystupování na akcích ZUŠ
 5. účast na soutěžích
  přednes, monolog a dialog, autorské psaní, divadlo.
 6. spolupráce s ostatními obory (hudební, výtvarný, taneční)
 7. několikadenní soustředění
  utužení vzájemné soudržnosti,práce na textu či scénáři, legrace, nějaká noční hra, únava, spoustu nových zážitků a kamarádů
 8. improvizační cvičení v terénu – ve městě
  jako skrytá kamera
 9. k základnímu předmětu –dramatika a slovesnost –
   dramatické situace, hra v roli, dialog, improvizační cvičení, …
  se ještě vyučuje:
  pohyb (pohybové etudy na hudební motivy, pohybová improvizace, šermířské pokusy, základy pantomimy…)
  přednes (základy přednesu prózy a poezie, monolog, dialog, přednes a práce s předmětem, pokus o autorské psaní….)
  soubor (to,co jsme se za několik let naučili ve hrách, etudách a tak vůbec, teď shrneme ve vystoupení- komponovaném pořadu, divadla, hudby,pohybu a poezie…)
 10. absolvování v LDO ( po 6 ti letech docházky)
  všemi možnými způsoby shora uvedené v Absolventském odpoledni.