Partneři školy

Žáci naší školy navštěvují prostory Komunitního centra, v rámci výuky těchto oborů:

  • hudební, taneční a literárně dramatický.
  • Název projektu: Komunitní centrum Domažlice
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/.0.0/16_052/0002459
  • Projekt Komunitní centrum Domažlice je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví Integrovaného regionálního operačního programu.

Partner školy – firma SMP CZ

Díky firmě SMP CZ mohla naše škola pořídit do svého hudebního instrumentáře basklarinet značky Buffet Crampon.