Obory

Naše škola má za sebou více než padesát let existence a již od svého vzniku – roku 1952 – si klade za svůj hlavní cíl vzdělávat talentované mladé lidi a podporovat jejich kulturní cítění.

V současné době zde studuje 750 žáků ve čtyřech studijních oborech (hudební, literárně dramatický, taneční, výtvarný).

Žáci školy se pravidelně a s velmi dobrými výsledky účastní různých festivalů, přehlídek, soutěží a mnoha dalších kulturních akcí.