Houslový soubor

Houslový soubor vznikl v roce 1968 a navštěvují ho žáci počínaje třetím ročníkem prvního stupně.

Od počátku jej vedl učitel Jiří Anton, který zároveň pro soubor upravoval skladby nejrůznějšího žánru a nejrozmanitějšího zaměření

Soubor se pravidelně zúčastňuje krajských soutěží ZUŠ (celostátní kolo není pro houslové soubory vyhlášeno).

Účinkuje pravidelně na veřejných koncertech ZUŠ a při různých veřejných příležitostech.

V současnosti vede soubor pan učitel Jaroslav Lucák.