Historie

50 let školy ve zkratce

1952 – 1. listopadu 1952 zahájila škola svoji činnost v budově Gymnázia J. Š. Baara, celkový počet žáků 110, 1. ředitel Jaromír Jindřich

1955 – Hudební škola v Domažlicích dostala do užívání 10 místností v prvním poschodí kláštera

1956 – utvořil se žákovský dechový orchestr při Hudební škole (kapelník Jiří Konrády), otevřeno taneční oddělení (pouze na 2 roky)

1957 – zřízena pobočka ve Kdyni

1958 – začal se vyučovat sborový zpěv (p. uč. Sýkorová-Laniarová)

1959 – provedena první školní inspekce, rozšíření prostor pro vyučování o další 3 místnosti, budova nutně potřebuje ústřední topení

1960 – František März ustanoven ředitelem pobočky ve Kdyni, která se tímto osamostatnila

1961 – škola se přejmenovala na Lidovou školu umění a pro začátek byly určeny obory hudební a taneční, p. uč. Jana Doubková zahájila výuku v Klenčí (klavír, HN)

1962 – nově se otevírá výtvarný obor (externí vyučující Ing. Arch. Josef Batelka), rozšířena výuka v Klenčí, celkem 513 žáků (výtvarný, taneční, hudební obor)

1963 – 15. února nastoupila do Kdyně jako vedoucí učitelka Ilona Vilímcová

1964 – 12. září byl stanoven Stanislav Tomala ředitelem školy

1965 – zahájeno vyučování v oboru literárně-dramatickém (Jaroslav Wohlfmuth), první škola v okrese s výukou všech čtyř oborů (do roku 1969)

1966 – podán návrh MěNV na uvolnění budovy jen pro účely školy (dosud zde sídlila zemědělská správa)

1968 – nadále trvá požadavek na generální opravu kláštera, přislíbena na rok 1971, do Kdyně nastupuje František Kumpera jako učitel klavíru

1969 – osamostatněna pobočka ve Kdyni, ředitelkou Ilona Vilímcová

1971 – zadán projekt na inovaci klášterní budovy pro účely LŠU, problémem je stále vytápění budovy, OSP ukončil práce na pokrytí střechy

1974 – budova definitivně předána jen potřebám LŠU

1976 – staronově otevřen literárně-dramatický obor (opět na krátkou dobu)

1978 – slibované ústřední topení opět přesunuto na další rok, naděje na vytápění elektrickou energií

1986 – dokončena příprava na elektrické topení

1987 – zavedeno elektrické vytápění prvního poschodí

1988 – elektrické vytápění zřízeno i v přízemí

1989 – rekonstrukce střechy, výměna oken, oprava fasády

1992 – 1. listopadu nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. František Kumpera

2001 – 16. srpna nastoupila do funkce ředitelky školy Mgr. Jiřina Holoubková

2002 – 1. ledna vznikl samostatný právní subjekt – Základní umělecká škola Domažlice

2002-3 – proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy, včetně nového vybavení a rozšíření počtu učeben

2012 – 1. srpna nastoupil do funkce ředitele školy Josef Kuneš

2013 – od 1. ledna škola nese nový čestný název Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice

2014 – od 1. září byla navýšena kapacita školy na 770 žáků