ROK 2009 – CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Exlibris 2009“, Tábor