Rok 2008, prosinec – výstava VO ZUŠ Domažlice

„Za oknem hřeje nás pohádka“, Knihovna B. Němcové