Rok 2005 projekt „STROJE A STROJKY“

Vztah žáků k technice pomocí plošných i prostorových prostředků