Rok 2004 výstava VO ZUŠ Domažlice s účastí Waldschmidtschule z Eschlkamu SRN

Výstavní síň Muzea Jindřicha Jindřicha Domažlice