Listopad 2006 – výstava VO ZUŠ Domažlice

„Japonsko – vnitřní kázeň a jednoduchost“, Knihovna B. Němcové