2006 – výtvarná soutěž „KOMENSKÝ A MY“

Pořadatel: MŠKT

Ocenění žáci:

Hlavní cena – Vítězslav Fronk, 10 let
Čestné uznání – Viktorie Psutková, 10 let
Cena pedagogovi